Членство

Членство

 

Д-р Страхил Ефремов

 

 Член на Световната Асоциация по пластична, реконструктивна и естетична хирургия /IPRAS/ 

 Член на Европейската Асоциация по пластична, реконструктивна и естетична хирургия /ESPRAS/ 

 Член на Балканската Асоциация по пластична, реконструктивна и естетична хирургия /BAPRAS/ 

 Съучредител и секретар на Българската Асоциация по пластична, реконструктивна и естетична хирургия /BULAPRAS/

 Член на Европейската асоциация по изгаряния /EBA/

                                                                            Член на Парижкото анатомично дружество /Societe Anatomique de Paris/

                                                                            Член на Световното дружество за хирургия на ръка /IFSSH/

                                                                            Член на Европейското дружество за хирургия на ръка /FESSH/

                                                                            Член на Българското дружество за хирургия на ръка

                                                                            Председател на Българското сдружение за естетична пластична хирургия