Доверие

Доверие в пластичния хирург

Пластичната хирургия е сериозна дисциплина, която изисква от лекаря добра квалификация, развито естетично чувство, знания в областта на анатомията, физиологията, хирургичната техника и не на последно място почтеност. Естетичната хирургия често е борба между възможностите на хирурга и желанията на пациента. Искайте от вашия хирург подробно описание на предстоящата операция: показания, методи и техника, вид на обезболяването, необходима подготовка, следоперативен период, възможни усложнения и очаквани резултати. Не се доверявайте на реклами, гръмки обещания, дадени по телефона, или набързо в коридора. Повече доверие заслужава този специалист, който ви обясни истинските рискове и реални резултати, отколкото този, който ви обещава бърз и магически ефект. Информирайте се къде /в коя клиника, при кой специалист/ вашият лекар е усвоил тази оперативна интервенция. Добре е, ако той покаже снимки на свои пациенти или своя сертификат. Няма хирург, който да владее всички оперативни техники. Не се подвеждайте от думите „малка корекция”, „лека манипулация” и пр. Всяка намеса върху целостта на тялото се нарича операция.
Допълнителна сигурност за добри резултати е мястото, където ще се извърши вашата операция. Пластична хирургия се практикува в обзаведена операционна зала и специализирани клиники с доказана добра дезинфекция, стерилност и възможности за обгрижване в следоперативния период. Не се доверявайте на „клиники”, разположени в гарсониери или бивши гаражи. Не мислете, че като платите на ръка и ви оперират в държавна болница ще ви излезе по-евтино или по-качествено. Много високата цена, както и много ниската винаги са съмнителни. Изискайте да ви бъдат издадени официални медицински документи с диагноза, вида на оперативната интервенция, както и за направените от вас разходи.