Хирургия на гърди

Хирургия на гърди

Оперативни интервенции върху гърди

1.Увеличаване на бюст:
- с кръгъл имплант - 6260 лв.
- с анатомичен имплант - 7040 лв.
2. Намаляване на бюст - 4890 лв.
3. Повдигане на бюст - 4300 лв.
4. Реконструкция на гърдата
- липофилинг - 2150 лв.
- инсерция на експандер /без цената на експандера/ - 1760 лв.
- смяна на експандер с постоянен имплант /без цената на импланта/ - 1760 лв.
Миокутанни ламба
5. Латисимус дорзи - 5870 лв.
6. Ректус абдоминис - 7240 лв.
7. Гинекомастия – 2540 лв.