Корекция на белези

Корекция на белези

 

1. Корекция на белег без функционално разстройство - 195 лв.
2. Корекция на белег, предизвикващ функционално разстройство - 590 лв.
3. Корекция на белег върху лице без функционално разстройство - 195 лв.- 300 лв.
4. Корекция на белег върху лице, предизвикващ функционално разстройство - 590 лв.