Корекция на нос

Корекция на нос

1. Естетична ринопластика  - 3130 лв. – 3720 лв.
2. Тотална носна реконструкция - 4300 лв.
3. Корекция върха на носа:
- с местна анестезия - 1370 лв.
- с обща анестезия - 1960 лв.
4. Ревизия на ринопластика - 1760 лв. – 3910 лв.