Корекция уши

Корекция уши

1. Корекция на едно ухо:
- с местна анестезия - 980 лв.
- с обща анестезия - 1570 лв.
2. Корекция на двете уши
- с местна анестезия - 1760 лв.
- с обща анестезия - 2350 лв.
3. Корекция на ушни лобулуси с местна анестезия - 350 лв.
4. Намаляване на ушни миди - 2250 лв.
5. Реконструкция на ухо /без цената на импланта/ на всеки етап - 2350 лв.