Реконструкция на гърда

Реконструкция на гърда

Терминът „Пластика” е от  гръцки произход и означава „да придадеш форма на материята”. В най-общ смисълпластичната хирургия има за цел да подпомага в социален план приемането на по-особените и в този смисъл изграждането на демократично общество, докато в индивидуален план премахва несъответсвието между съзнанието и материята и внася вътрешна хармония. 

При някои заболявания или травми се образуват тъканни дефекти, които се лекуват именно с методите напластичната хирургия. Така е и при хирургията на гърдата. Редица туморни  заболявания налагат хирургично отстраняване на цялата гърда или на част от нея. Развитието на медицината направи възможно възстановяването на цялостта и формата на гърдата, като дори предлага опции за естетична корекция и на здравата гърда. Нещо повече – доказано е, че възстановяването на гърдата е силен мотиватор за извършване на мастектомията и в огромен процент дава сили на пациентките да продължат лечението на карцинома. То възстановява психическия и телесен интегритет на личността, премахва нуждата от външни протези, дава свобода на движенията и облеклото и подобрява сексуалния живот и междуличностовите взаимоотношения. Или накратко казано цели връщането на пациентите към предишния начин на живот. Редица изследвания сочат, че не е намерено вредно влияние на извършената реконструкция върху последващата онкологична терапия или преживяемост.

Изграждането на гърдата може да стане по три начина:

  • чрез преместване на собствени тъкани;
  • използване на импланти;
  • комбинация от предишните два.

Най-често използваните собствени тъкани съдържат части от широкия гръбен или правите коремни мускули, но съществуват и сложни хирургиячни техники с пренос на отдалечени от гърдата тъкани с изграждане на собствено кръвоснабдяване.

 

 

В ляво – реконструкция след мастектомия; долния полюс е покрит от широк гръбен мускул с добавен анатомичен имплант McGhan style 410; в дясно- профилактична мастектомия с едномоментно заместване с анатомичен имплант McGhan style 410.

Напоследък все повече навлиза изграждането на гърда чрез собствена мастна тъкан, която може и да бъде обогатена с растежни фактори и различни клетъчни популации.

Този метод ни дава редица предимства:  от една страна се използват собствени тъкани, без обаче твърде сложната хирургия за пренос на артериализирани ламба, следоперативният период е кратък и без усложнения, възможно е приложението на един етап- с премахване на тумора веднага да се заместят липсващите тъкани, така че пациентката да излезе от операционната зала без дефекти. Недостатък е относително скъпата апаратура за извличане на стволови клетки. По този метод не могат да се възстановяватголеми гърди.

Дефектът след премахване на гърдата и травмата върху тъканите обикновено не позволяват поставянето на постоянен, окончателен имплант. Тогава се поставя т.нар. експандер, който постепенно увеличава обема си, създавайки условия за поставянето на постоянния имплант.

Съществуват и съчетание от експандер и протеза – при тях част от импланта е празна и постепенно се разпъва до желания обем. По този начин се спестява един оперативен етап.

Съвременните протези са с обвивка от силиконов еластомер, изпълнени с кохезивен силиконов гел, който дори при нарушаване целостта на обвивката не изтича.

Като време за извършването различаваме едномоментна и отложена реконструкция. При едномоментната в един оперативен момент се премахва тумора или цялата гърда и се възстановява гърдата.. Предимствата на едномоментната реконструкция са психологични, козметични и финансови. Понякога обаче хирургичната интервенция се допълва от лъчелечение, хормонална или химиотерапия. Едномоментната реконструкция не трябва да забавя или възпрепятства провеждането им.

Отложената реконструкция се извършва в определен период от време, след премахване на тумора. В напреднали стадии на заболяването някои онколози предпочитат този метод.

Накрая, като детайлизиране може да се включат интервенции за симетризация на бюста, изграждане на ареоло-мамеоларен комплекс и др.

Изборът на метод зависи от размера и степен на увисване  на другата гърда, възраст и телосложение на пациентката, физическо и емоционално състояние, но в нашите условия и от финансовите възможности на пациента и уменията на хирурга.

Нашият подход е базиран на екипност – достъп на пациентката до пластичен хирург при вземане на решението за отстраняване на тумора и предоперативно уточняване на начините, времето за реконстукция и стойността на интервенциите.