Увеличаване на бюст с Импланти

Увеличаване на бюст с Импланти

Увеличаването на бюста е най-честата операция в естетичната хирургия. Мотивите за нея се свързват с асиметрия на гърдите, недоразвитие или намаляване и увисване след раждане. Въпреки сериозния напредък в медицинските изделия – навлизане на инжектируеми разграждащи се материи, липофилинг, имплантите все още са „златния стандарт” в тази хирургия. От качеството, добре подбрания вид, форма и големина зависи и крайния резултат. Но преди да говорим за имплантите ще се спра на един фактор от огромно значение за изхода от всякакъв вид лечение:

способността за изграждане на екип между лекаря, неговия екип и пациентката.

По време на първата консултация се постарайте да изразите максимало ясно желанията си, ако е необходимо и със снимков материал.  Хирургът трябва да има възможност да Ви разбере правилно и в края на тази консултация  да отговори на най-важния за Вас въпрос – реалистични ли са очакванията Ви.   Той трябва да се запознае с общото Ви здравословно състояние и преди още да споделяте идеите си за импланти да направи детайлна преценка на състоянието на тъканите, които ще покрият имплантите. Това е  най- важният фактор за отличен резултат. Няма жени с еднакви гърди – оценяват се тип на кожа, еластичност, анатомични особености и вариации на жлезата, развитие и евентуални асиметрии на мускулите и съединителната тъкан, скелетен растеж и деформации и т.н. Става въпрос за сложна, индивидуализирана към Вашите  потребности и физика хирургия.

Не е желателно сравнението с други приятелки или познати, на които са им поставени съответни по обем и вид импланти. Насилването на природните дадености извън техните възможности се заплаща скъпо – рано или късно, но винаги- изборът е Ваш.

На всичките пациентки, които са ми се доверили за годините от практиката ми като пластичен хирург напомням тъжната истина, че времето и гравитацията са враг на материята в нейната пластичност- възможност за заемане на определена форма за дълъг перод от време. С младостта много жени се радват на красотата и успеха на големия си бюст, но спомняте ли си да сте виждали баба си, или някоя възрастна жена около Вас как изглежда с големите си гърди? Естествено, никой не си признава, че остарява, но това, за жалост е така – на всички ни се случва, без изключение.

Все пак да поговорим за имплантите.

Има много видове импланти. Всеки от тях може да бъде правилният избор за дадена ситуация. Всеки има предимства и недостатъци. Как да изберем тогава?

Вие няма как да знаете много за имплантите – видовете, възможностите им и евентуалните проблеми, свързани с тях. Цената на неправилното решение (най-вече поради несъобразяване на желанията Ви с възможностите на тялото)  може да Ви струва много скъпо в бъдеще. Това, което трябва да знаете за имплантите е, че те са сложни медицински изделия и се нуждаят от поддръжка. Има случаи, когато се налага нова операция за отстраняване или подмяна на имплантите. Тук е важно да се ориентирате коя компания дава най-дългата възможна гаранция, както и дали компанията е достатъчно надеждна, за да не фалира (което за съжаление се случва) в периода на дадената Ви гаранция. В пазарното общество са достумими и на ниво гаранции всякакви маркетингови приоми– рекламира се „безплатна” подмяна при неудовлетвореност, с различни по големина и форма импланти и т.н. Всяка допълнителна операция внася допълнителен риск, а резултатът става все по- непредвидим. Честната позиция е да все замени увредено изделие с подобно в периода на гаранцията му.

Всеки хирург има предпочитания, когато се говори за импланти. На базата на моя дългогодишен опит бих дефинирал най-важните неща, касаещи подбора на импланти:

  • Гръдният имплант трябва да е най-безопасният от всички видове;
  • Гръдният имплант трябва да се подбере с най-дългата възможна гаранция/дълготрайност;
  • Няма един единствен имплант, който да е най-добър за всички пациенти;
  • Всеки пациент заслужава да получи информация и възможност за избор;
  • Това, което е най-добро за Вас зависи от Вашите желания, възможностите на Вашите тъкани и кой вариант от предимства и недостатъци сте съгласна да поемете.

Трайността на импланта е най-важният проблем. Колкото по-дълготраен е имплантът, толкова повече се намалява вероятността за повторна операция и свързаните с това допълнителни разходи. Една повторна операция включва допълнителен риск (много по-голям отколкото при първата операция), разноски, време за възстановяване. Също така резултатът е по-трудно предвидим.

Къде да се постави имплантът?
Това е един въпрос, който в миналото с дискутираше много – дали да е пред мускулите, зад големия гръден мускул, изцяло подмускулно и т.н. Сравнителните анализи в световен мащаб не показаха категорично предимство, нито по-голям брой усложнения, свързани с мястото на имплантите. В момента имплантите се поствят зад млечната жлеза, върху фасцията на мускулите, зад фасцията върху мускулите, зад големия гръден мускул, изцяло подмускулно, което означава зад пекторалните, правите коремни и сератус антериор мускули, в т.нар. „двоен план”- долната част на импланта е над, горната – под големия гръден мускул и многобройните вариации на т.нар. „мултиплейн”- компилации от изброените. Преди години хирурзите предпочитаха поставянето на имплантите пред мускулите, защото естественото място на гърдата не е под мускула. С развитието на хирургията навлязоха и останалите методи, но и до сега има много световно известни хирурзи, които поставят предимно над мускулите импланти. Твърдението, че  подмускулното поставяне на имплантите е единственият „модерен” начин е абсолютно невярно. Изборът на мястото зависи от възрастта и анатомичните особености на пациентката, големината на имплантите, квалификацията и предпочитанията на хирурга. То задължително се обсъжда с пациента, но както при всяка хирургична интервенция и тук решаващи са медицинските показания.

Какви рискове и странични ефекти съпътстват интервенцията?
Бих ги разделил на две големи групи – такива свързани с хирургичната интервенция като такава и специфични за увеличаващата мамапластика

1. Рискове, характерни за всяка една оперативна интервенция
Всяка хирургична интервенция крие опасност от кървене и инфекция на оперативната рана. С цел минимизиране на тези рискове ние извършваме предоперативна подготовка, включваща общ преглед, изследвания на кръвта и урината, при необходимост ЕКГ и рентгенография на сърце и бял дроб.
Обилното кръвотечение по време на интервенцията, налагащо кръвопреливане или друга операция тук е нехарактерно и се случва изключително рядко. Същото важи и за развитие на местна инфекция, която води до затруднения в заздравяването на оперативната рана. При по-тежки случаи е необходимо отстраняване на импланта. Рискът от развитие на тромбоза (образуване на кръвни съсиреци) след хирургичната намеса, не може да бъде елиминиран напълно. Това е една от причините изискващи болничен престой след процедурата. Някой превантивни мерки, снижаващи този риск до минимум ще бъдат дискутирани с вас. Предоперативната подготовка също крие известни рискове. Например, възможно е увреждане на нерви или кръвоносни съдове при поставяне на инфузионни катетри или инжектиране на медикаменти. В такива случаи съществува и малък риск от развитие на инфекция в тъканите – абсцес.

Специфични за увеличаващата мамапластика  рискове и възможни усложнения.
Човешкият организъм винаги реагира по един своеобразен начин на всеки имплантиран в него чужд материал. Големият брой научни изследвания в тази област не са установили връзка между автоимунните заболявания и имплантираните силиконови протези. Съществуващо болестно предразположение може да бъде подсилено в резултат на неспецифична активация на имунната система към въведен имплант. Съвременните проучвания категорично заключават, че силиконовите гръдни протези не увеличават заболеваемостта от тумори на млечната жлеза при жените. Публикуваните данни във връзка с увреждания при деца кърмени от майки със силиконови импланти не се подкрепят с валидни научни доказателства.

Образуването на фиброзна капсула около всеки имплант е неизбежна реакция на човешкия организъм. Тази капсула може да се свие и/или калцира. В последствие гърдата става болезнена и твърда. Естетичният резултат е незадоволитилен. Имплантът може да бъде подвижен и/или да променя формата си, в резултат на т.нар.капсулна контрактура. В този случай често се налага оперативна корекция. Капсулна контрактура може да се развие и след претърпяна вече оперативна корекция. Ако имплантът е поставен под гръдния мускул неговото положение може да се променя при движение на ръката. Понякога се наблюдават неравности по кожата над импланта, когато той се намира  подкожно (особено при много слаби индивиди).
Състоянието на вашите импланти трябва да се проверява редовно. Като най-удачно се счита, това да се извършва на първия, шестия и дванадесетия месец след операцията, и веднъж годишно след това. Болка, намаляване обема на гърдата, поява на възли или неравности при опипване, могат да се появят в случай на увреда на импланта.. Всяко съмнение за дефект на импланта изисква отстраняването или подмяната му.“Изтичане на гел” означава, че част от съдържащия се в импланта гел е преминал през неговата обвивка. Това не е обичайно за съвременните импланти. Нарушаване целостта на обвивката на имплантите може да бъде установено от опитен рентгенолог чрез ехомамография. Ако тя не е достатъчно информативна се препоръчва M.R.I. (ядрено-матнитен резонанс). Той е индициран при съмнение за пробив, намаляване на обема или “сълзене” от протезата. Най-често срещания злокачествен тумор при жените е ракът на млечната жлеза. Не е установена повишена заболеваемост от рак на млечната жлеза при жени носещи силиконови импланти. Понякога при оперативната интервенция се притискат нерви, отговорни за чувствителността на някои зони на гърдата. Нарушената чувствителност е временна и преминава за различен период – от няколко седмици до няколко месеца.

Моля обърнете внимание на следните факти:
Промяната в цвета на кожата, загубата на чувствителност, чувството за разпъване или напрежение са нормални за ранния следоперативен период. Тези симптоми обикновено изчезват за няколко седмици. Чувствителността на зърното може да бъде намалена временно или постоянно. Способността за кърмене се запазва при повечето от оперативните техники. Независимо от това, в случай на бременност ние препоръчваме консултация и обсъждане с вашия лекар. Моля, избягвайте дейности натоварващи раменния пояс най-малко 4 седмици след операцията. Отложете вземането на душ, вана или плуването в басейн до препоръчания конкретно за Вас срок. В някои случаи е препоръчително масажиране на гърдите, но в други е абсолютно забранено. Не се влияйте от мнението на други пациентки или лекари – на този въпрос може да Ви отговори само Вашият хирург.  Той ще Ви информира колко дълго да носите специален сутиен или еластично облекло.